Bookingvilkår

Book Bornholm er ejet af By Nordiq ApS, som ansvarer for booking på denne side.

Følgende rejsevilkår er gældende mellem By Nordiq ApS, og dig personligt, eller gennem anden indgået aftale med virksomheden, i henhold til hvad der står i bekræftelsen. Aftalen er gældende for alle typer produkter, hvor By Nordiq ApS er arrangør, såfremt intet andet er angivet.

Under visse omstændigheder kan et sammensat rejsearrangement blive etableret ved de ydelser, du bestiller. Hvis denne mulighed opstår, vil du blive henvist til at læse informationen nedenfor.

Hvis du efter at have valgt og betalt for en rejseydelse, bestiller yderligere rejseydelser til din rejse eller ferie gennem denne bookingportal, er du ikke omfattet af rettighederne gældende for pakkerejser efter direktiv (EU) 2015/2302.
By Nordiq ApS er derfor ikke ansvarlig for korrekt levering af disse yderligere rejseydelser. Ret henvendelse til den relevante tjenesteyder i tilfælde problemer.

Hvis du bestiller yderligere rejseydelser under samme besøg i bookingportalen (Book Bornholm), bliver rejseydelserne dog en del af et sammensat rejsearrangement. I så fald har By Nordiq ApS, som krævet efter EU-retten, oprettet beskyttelse til at refundere dine betalinger til By Nordiq ApS for ydelser, der ikke levereres som følge af By Nordiq ApS konkurs eller insolvens, og, om nødvendigt, for din hjemtransport.

Bemærk: Dette sikrer ikke refusion i tilfælde af den relevante tjenesteyders konkurs eller insolvens.
For mere information, læs her.

1. PRISER
Priserne i prislisten er angivet i danske kroner, med mindre andet er specifikt angivet.
Vi forbeholder os ret til ændringer, der skyldes pris- og kursændringer uden for vores indflydelse efter denne dato.

2. HVORNÅR ER MIN BOOKING BINDENDE?
Din booking er bindende for dig, så snart den bekræftes mundtligt eller skriftligt af sælgeren. Disse betingelser er gældende fra dette øjeblik, uanset om du har betalt helt eller delvis for arrangementet, eller slet ikke. Hvis produkterne bookes via en forhandler, kan andre booking- og betalingsbetingelser være gældende. Vær omhyggelig med at tjekke betingelserne.

3. HVAD, HVORNÅR OG HVORDAN SKAL JEG BETALE?
Du betaler i henhold til vilkårene på bookingtidspunktet både over telefon og online, og udelukkende med kreditkort. For at beskytte og kryptere dine kreditkortoplysninger, når de går igennem vores system, anvender vi ”Secure Socket Layer”-teknik (SSL).
Bemærk venligst, at der somme tider ikke er mulighed for tilbagebetaling i forbindelse med særlige pris- og specialtilbud. Tjek venligst værelses- og prisoplysningerne grundigt, inden du booker.

4. FORMIDLING AF PRIVATE SOMMERHUSE, LEJLIGHEDER OG HYTTER
By Nordiq ApS formidler kontakt mellem kunder og udlejer i forbindelse med ferieindkvartering. By Nordiq ApS er kun formidler af private sommerhuse, hytter og lejligheder og ikke udlejer.
Ved booking modtager du en bekræftelse på e-mail fra formidleren, By Nordiq ApS. Al yderlige information modtager du fra den aktuelle udlejer, eller fra By Nordiq ApS i funktion af rejsebureau.
Bookingen sker på grundlag af beskrivelsen, som bygger på udlejerens oplysninger. Bestemmelse med hensyn til slutrengøring, rengøring og sengetøj finder du i udlejerens almene betingelser.
Betalingen af lejen sker med kreditkort direkte ved booking. Hvis der opstår uventede problemer under dit ophold, eller hvis opholdsstedet ikke er i god stand, skal du omgående kontakte den ansvarlige udlejer.

5. FORSIKRING
Deltagelse sker på eget ansvar, og der er ikke inkluderet nogen form for forsikring. By Nordiq henviser til bestilling af rejseforsikring hos Europæiske Rejseforsikring A/S, efter rejsen er bestilt.

6. AFBESTILLINGSOMKOSTNINGER
Ved booking af en kombination af forskellige produktkategorier er det altid den strengeste afbestillings- og ændringsbetingelse, der er gældende. Hvis du vil se nærmere på, ændre eller afbestille din booking, så skal du følge anvisningerne, der står i bekræftelsen, du har modtaget på mail. Bemærk, at du kan blive afkrævet betaling for afbestilling i henhold til hotellets/overnatningsstedets afbestillingsbestemmelser og betingelser i forbindelse med udeblivelse. 
Vi anbefaler, at du læser overnatningsstedets betingelser grundigt, før du booker.

Følgende afgifter er gældende i forbindelse med afbestilling, såfremt intet andet er beskrevet i din bekræftelse:

   Afbestilling eller ændring af et enkelt hotelværelse, Bed & Breakfast eller pensionat. 
Eventuel afbestilling eller ændring skal ske senest kl. 17.00 dagen før ankomst. Ved afbestilling eller ændring senere end kl. 17.00 dagen før ankomst eller ved udeblivelse afkræves 100 % af bookingens pris. Hvis du bliver forhindret med kort varsel, og uden for kontortid, kan du kontakte stedet direkte med hensyn til eventuel mulighed for afbestilling. Du skal i så fald give By Nordiq besked inden for to hverdage.
(Afbestilling eller ændring gælder ikke i forbindelse med visse tilbud eller rabatter)

   Afbestilling eller ændring af vandrehjem.
Eventuel afbestilling eller ændring skal ske senest 7 dage før ankomst.
Ved afbestilling eller ændring senere end 7 dage før ankomst eller ved udeblivelse afkræves 100% af bookingens pris. Hvis du bliver forhindret med kort varsel, og uden for kontortid, kan du kontakte stedet direkte med hensyn til eventuel mulighed for afbestilling. Du skal i så fald give By Nordiq besked inden for to hverdage.
(Afbestilling eller ændring gælder ikke i forbindelse med visse tilbud eller rabatter)

   Afbestilling og ændring af sommerhuse, hytter og lejligheder:
Fra booking og frem til 46 dage før indflytning: gratis
Fra 45 dage før indflytning: 100% af det totale lejebeløb.
(Afbestilling eller ændring gælder ikke i forbindelse med visse tilbud eller rabatter, se din bekræftelse)

   Afbestilling og ændring af camping
Fra booking og frem til 31 dage før ankomst: 10% af det totale beløb, dog mindst DKK 400,-
Fra 30 til 15 dage før ankomst: 50% af det totale beløb, dog max DKK 2000,-
Fra 14 dage til 2 dage før ankomst: refunderes beløb over DKK 4000,-
Fra 1 dag til 0 dage før ankomst: 100% af det totale beløb.
(Afbestilling eller ændring gælder ikke i forbindelse med visse tilbud eller rabatter)

   Afbestilling og ændring af pakke, aktivitet, arrangement, billetter, gavekort eller transport
Kan ikke afbestilles eller ændres, såfremt intet andet er beskrevet i bookingbekræftelsen.
(Afbestilling eller ændring gælder ikke i forbindelse med visse tilbud eller rabatter)

OBS! Afbestilling pr. telefon skal foregå inden for normale åbningstider, mandag-fredag kl. 9-17.

Bemærk at din afbestilling ikke er gældende, før du har modtaget en skriftlig bekræftelse herpå fra Book Bornholm eller By Nordiq. Hvis du bliver forhindret med kort varsel, og uden for kontortid, kan du kontakte arrangøren/overnatningsstedet direkte med hensyn til eventuel mulighed for afbestilling, og du skal i så fald give Book Bornholm besked den følgende hverdag. Tilbagebetaling kan ikke garanteres, hvis afbestillingen er foretaget direkte med hotellet.
Bemærk, at visse rabatter eller tilbud ikke kan ændres eller afbestilles. Der foretages ikke tilbagebetaling ved såkaldt ”no-show”. Se din bookingbekræftelse, som du modtog på bookingtidspunktet, for yderligere oplysninger og dine bookingbetingelser. Gebyrer i forbindelse med ændring, fakturering og afbestilling tilbagebetales ikke. Ubrugte billetter og lignende skal eftersendes snarest muligt.

7. AFBESTILLINGSBESKYTTELSE
Der kan tegnes en frivillig afbestillingsbeskyttelse for bookinger. Erstatning udbetales, hvis du med rimelighed ikke kan gennemfør din rejse, fordi du, dit rejseselskab eller en af dine nærmeste er ramt af akut sygdom, ulykke eller dødsfald.
Ved nærtstående forstås den forsikredes ægtefælle, børn, børnebørn, forældre, bedsteforældre, svigerforældre, person som den forsikrede lever i et ægteskabslignende forhold med eller en i dit rejseselskab i din booking.  Ved akut sygdom forstårs sygdom, som du ikke vidste, kunne eller burde vide ville opstå ved bestilling af rejsen. Sygdom skal dokumenteres med en gyldig lægeerklæring. 

   Betingelser for afbestillingsbeskyttelse
Afbestillingsbeskyttelsen kan ikke tegnes af grupper på mere end ni personer.
Afbestillingsbeskyttelsen kan kun tegnes i forbindelse med booking.
Afbestilling skal ske inden ankomstdatoen. Ved senere aflysning modtages ingen refusion.
Afbestillingsbeskyttelsen gælder kun i forbindelse med lægeerklæring. Denne skal sendes til os senest 14 hverdage efter afbooking Lægeerklæringen skal udfyldes af en læge og attesten skal påtegnes med lægens navn, kontakttelefon og stempel. Lægeerklæring skal indeholde: Undersøgelsesdato, undersøgelsesresultat, diagnose og at du ikke kan rejse.
Udgifter for lægeerklæring eller rapporter refunderes ikke.
Ved afbestilling mod afbestillingsbeskyttelse refunderes afbestillingsbeskyttelse ikke.

   Under følgende undtagelser gælder afbestillingsbeskyttelsen ikke
Akut forværring af eksisterende sygdom/kronisk tilstand.
Undersøgelse, behandling og/eller hospitalsindlæggelse, der var planlagt før rejsen blev bestilt.
Planlagt operationer og relaterede sygdomme eller medicinske tilstande, der opstår som følge heraf.

8. ÆNDRINGSOMKOSTNINGER
Ved ændring via callcenter i de tilfælde, hvor det er muligt i henhold til de gældende betingelser i bookingen, afkræves der 100 DKK/ændring.

9. KLAGER
Eventuelle klager skal stiles til den produktansvarlige, eksempelvis den hotelansvarlige/den ansvarlige for golfbanen etc., eller dennes repræsentant, så snart som muligt.
Hvis du ikke får løst problemerne, så kontakt Book Bornholm på telefon +45 69911621 eller e-mail [email protected]
Du mister retten til at klage, hvis du ikke giver den lokale produktleverandør besked. Hvis du forlader opholdsstedet, golfbanen eller arrangementet uden at arrangøren har haft rimelig tid til at løse problemerne, mister du retten til erstatning. Eventuelle krav om erstatning skal være Book Bornholm i hænde senest 30 dage efter rejsens afslutning.

10. AFTALEGRUNDLAG
Grupperejser og specialarrangementer er ikke omfattet af nærværende betingelser, idet der gælder specielle aftaleregler for disse rejseformer.
For alle andre reservationer gælder ovenstående almindelige vilkår og rejsebetingelser, med mindre særlige vilkår er anført på reservationen. Book Bornholm tager forbehold for trykfejl og udeladelser i trykt og elektronisk materiale, bl.a. brochurer, internet-sider etc.

11. GENEREL FORORDNING OM DATABESKYTTELSE (GDPR)
På vegne af Book Bornholm behandler By Nordiq ApS de personlige data, som du giver os. Personlige oplysninger, der vil blive behandlet, inkluderer, men er ikke begrænset til;

 • Navn
 • Fødselsdato
 • Køn
 • Adresse
 • E-mail-adresse og telefonnummer.

Vi kan også behandle oplysninger, der er registreret i forbindelse med en ordre, såsom alder og særlige diætkrav. Du sender selv de personlige oplysninger i forbindelse med bestillingsordninger, oprettelse af konti eller andre tjenester på nettet eller telefonisk.

Læs mere om, hvordan vi indsamler, bruger, behandler og beskytter dine personlige data i vores integritetspolitik.


Pakkerejseloven

 

Den kombination af rejseydelser, du tilbydes, er en Pakkerejse, jf. direktiv (EU) 2015/2302.
Du er derfor omfattet af alle EU-rettigheder for Pakkerejser. By Nordiq ApS er fuldt ansvarlig for den korrekte levering af den samlede Pakkerejse.

By Nordiq ApS har desuden oprettet lovpligtig beskyttelse til at refundere dine betalinger og, hvis Pakkerejsen omfatter transport, sikre din hjemtransport i tilfælde af, at den/de går konkurs eller bliver insolvent.


CENTRALE RETTIGHEDER EFTER DIREKTIV (EU) 2015/2302

 • Du vil via Book Bornholms hjemmeside, modtage alle vigtige oplysninger om Pakkerejsen inden indgåelse af aftalen om rejsen.
 • Der er altid mindst én leverandør, som er ansvarlig for den korrekte levering af alle de rejseydelser, der er inkluderet i aftalen.
 • Du får et nødopkaldsnummer eller oplysninger om et kontaktpunkt, hvor du kan komme i kontakt med os.
 • Du kan overdrage pakkerejsen til en anden person med rimeligt varsel og mod eventuelle ekstra omkostninger, ved at tage kontakt til os.
 • Pakkerejsens pris kan kun øges, hvis særlige omkostninger stiger (f.eks. brændstofpriser), og hvis det udtrykkeligt er fastsat i aftalen, og under ingen omstændigheder senere end 20 dage inden Pakkerejsens begyndelse. Hvis prisstigningen overstiger 8% af Pakkerejsens pris, kan du opsige aftalen. Hvis rejsearrangøren forbeholder sig ret til en prisstigning, har du ret til en prisnedsættelse, hvis de relevante omkostninger falder.
 • Du kan opsige aftalen uden betaling af et opsigelsesgebyr og få fuld refusion af alle betalinger, hvis nogen af Pakkerejsens væsentlige elementer, bortset fra prisen, ændres væsentligt. Hvis væsentlige elementer af Pakkerejsen efter Pakkerejsens begyndelse ikke kan leveres som aftalt, er du berettiget til passende alternative arrangementer uden yderligere udgifter.
 • Du kan opsige aftalen uden betaling af et opsigelsesgebyr inden Pakkerejsens begyndelse i tilfælde af ekstraordinære omstændigheder, f.eks. hvis der er alvorlige sikkerhedsproblemer på destinationen, som sandsynligvis kan påvirke Pakkerejsen.
 • Du kan endvidere til enhver tid inden Pakkerejsens begyndelse opsige aftalen mod betaling af et passende og begrundet opsigelsesgebyr (op til Pakkerejsens pris).
 • Hvis væsentlige elementer af Pakkerejsen efter Pakkerejsens begyndelse ikke kan leveres som aftalt, vil du blive tilbudt passende alternative arrangementer uden yderligere udgifter. Du kan opsige aftalen uden betaling af opsigelsesgebyr, hvis tjenesteydelser ikke udføres i overensstemmelse med aftalen, og dette væsentligt berører leveringen af Pakkerejsen, og vi undlader at afhjælpe problemet
 • Du har også ret til en prisnedsættelse og/eller erstatning, hvis rejseydelserne ikke leveres eller leveres mangelfuldt.
 • Vi yder støtte, hvis du under din rejse er i vanskeligheder.
 • Hvis vi går konkurs eller bliver insolvente, refunderes betalingerne. Hvis vi går konkurs eller bliver insolvente efter Pakkerejsens begyndelse, og hvis Pakkerejsen omfatter befordring, er din hjemtransport sikret. By Nordiq ApS har via kontant deponering til rejsegarantifonden oprettet beskyttelse mod konkurs og insolvens. Kontakt Rejsegarantifonden hvis du nægtes ydelser som følge af By Nordiq ApS konkurs eller insolvens.
   
By Nordiq ApS
- For hendvendelser vedr. Pakkerejselov

E-mail: [email protected]
Telefon: +45 69 91 51

 
Rejsegarantifonden
Røjelskær 11, 3. sal
2840 Holte
Telefon.: +45 4587 8333
E-mail: [email protected]
Book Bornholm
- For henvendelser om din rejse

E-mail: [email protected]    
Telefon: +45 69 91 16 51     

 


Direktiv (EU) 2015/2302, som gennemført i national ret, kan findes her: Lov om pakkerejser og sammensatte rejsearrangementer