Bokningsvillkor

Book Bornholm ägs av By Nordiq ApS som ansvarar för bokningen på denna sida.

Följande resevillkor gäller mellan By Nordiq ApS och dig som själv eller genom annan träffar avtal med företaget enligt vad som angetts i bekräftelsen. Avtalet gäller för alla typer av produkter där By Nordiq ApS är arrangör om inget annat angetts.

Om du bokar ytterligare resetjänster för din resa eller semester via denna länk/dessa länkar omfattas du INTE av de rättigheter som är tillämpliga på paketresor enligt direktiv (EU) 2015/2302. Därför kommer vårt företag By Nordiq ApS inte att ansvara för att dessa ytterligare resetjänster fullgörs korrekt. Vid problem kontakta den relevanta tjänsteleverantören.

Om du bokar ytterligare resetjänster via denna länk/dessa länkar senast 24 timmar efter mottagandet av bekräftelsen av din bokning från vårt företag By Nordiq ApS kommer de resetjänsterna emellertid att utgöra en del av ett sammanlänkat researrangemang. I ett sådant fall har By Nordiq ApS, i enlighet med EU-rätten, ett skydd för återbetalning av dina betalningar till By Nordiq ApS för tjänster som inte fullgörs som en följd av By Nordiq ApS obestånd. Observera att detta inte innebär någon återbetalning om den berörda tjänsteleverantören hamnar på obestånd.

Mer information om skydd vid obestånd, läs här.

 

1. PRISER

Priserna i prislistan är angivna i svenska kronor utom där annat särskilt anges. Priserna baseras på valutasituationen. Vi reserverar oss för ändringar betingade av pris- och kursförändringar utanför vårt inflytande efter detta datum samt för tryckfel.

 

2. NÄR BLIR MIN BOKNING BINDANDE?

Köpet/bokningen blir bindande för dig så snart den bekräftats muntligt eller skriftligt av säljaren. Dessa villkor gäller från det ögonblicket oavsett om du betalat arrangemanget helt, delvis eller inte alls.

Om produkterna bokas hos återförsäljare kan andra boknings- och betalningsvillkor tillämpas. Var noga med att kontrollera villkoren.

 

3. VAD, NÄR OCH HUR SKA JAG BETALA?

Betalningen av bokningen sker med kreditkort direkt vid bokning. För att skydda och kryptera dina kreditkortuppgifter, när de genomgår vårt system, använder vi "Secure Socket Layer"-teknik (SSL).

Vänligen observera att vid särskilda pris- och specialerbjudanden finns det ibland ingen möjlighet till återbetalning. Vänligen kontrollera villkoren innan du genomför din bokning.

4. FÖRMEDLING AV PRIVATA STUGOR, lägenheter och hytter

By Nordiq ApS förmedlar kontakt för semesterlogi mellan kunder och arrangörer. By Nordiq ApS är enbart förmedlare och ej arrangör för privata stugor.

Vid bokning erhåller du en e-postbekräftelse från förmedlaren By Nordiq ApS. All ytterligare information erhåller du från den aktuella researrangören eller från By Nordiq ApS i funktionen av resebyrå.

Bokning sker på grundval av objektbeskrivningen som bygger på uppgifter från arrangören. Bestämmelser kring slutrengöring, städning och sängkläder hittar du i uthyrarens allmänna villkor.

Betalningen av hyran sker via kreditkort direkt vid bokning. Om det uppstår oväntade svårigheter under din vistelse eller om boendet ej är i gott skick, måste du omgående kontakta den ansvarige arrangören/uthyraren.
 

5. FÖRSÄKRING

Deltagande sker på egen risk, det ingår INTE någon försäkring. By Nordiq ApS hänvisar till beställning av reseförsäkring hos Europæiske Rejseforsikring A/S, när resan är beställd.

 

6. AVBESTÄLLNINGSSKOSTNADER

Vid bokning med kombination av olika produktkategorier är det alltid den hårdaste avboknings- och ändringsregeln som gäller. Om du vill granska, ändra eller avboka din bokning följer du instruktionerna, som står i e-postbekräftelsen. Vänligen observera att du kan komma att debiteras för avbokning i enlighet med boendets avbokningsregler och villkor för utebliven ankomst!

Vi rekommenderar att du läser igenom boendetss villkor noggrant, innan du genomför din bokning.

OBS! För vissa event och för gruppbokningar (över 9 personer) gäller särskilda villkor för avbokningskostnader.

Vid avbokning eller ändring gäller följande avgifter om inget annat angetts i din bokningsbekräftelse:

Avbokning och ändring av enbart hotellrum, Bed & Breakfastrum
Eventuell avbokning eller ändring skall ske senast kl. 17.00 dagen före ankomst. Vid avbokning eller ändring senare än kl. 17.00 dagen före ankomst eller vid utebliven ankomst debiteras 100 % av bokningens pris. Om ni får förhinder med kort varsel och utanför kontorstid, kan ni kontakta boendet direkt för eventuell möjlighet till avbokning. Ni måste då meddela Book Bornholm inom två vardagar.

(Avbokning och ändring gäller ej vissa erbjudanden eller rabatter)

Avbokning och ändring av enbart vandrarhemsrum
Eventuell avbokning eller ändring skall ske senast 7 dagar innan ankomst. Vid avbokning eller ändring senare än 7 dagar före ankomst eller vid utebliven ankomst debiteras 100 % av bokningens pris. Om ni får förhinder med kort varsel och utanför kontorstid, kan ni kontakta boendet direkt för eventuell möjlighet till avbokning. Ni måste då meddela Book Bornholm inom två vardagar.

(Avbokning och ändring gäller ej vissa erbjudanden eller rabatter)

Avbokning och ändring av stugor och lägenheter

 • Från bokningsdagen och fram till 46 dygn före inflyttning: gratis
 • Från 45 dygn före inflyttning: 100% av det totala hyresbeloppet.

(Avbokning och ändring gäller ej för vissa erbjudanden eller rabatter, se din bekräftelse)

Avbokning och ändring av camping

 • Från bokningsdagen och fram till 31 dygn före ankomst: 10% av det totala beloppet, dock minst SEK 400
 • Från 30 till 15 dygn före ankomst: 50% av det totala beloppet, dock max SEK 2000
 • Från 14 dygn till 2 dygn före ankomst: får man tillbaka belopp överstigande SEK 4000 
 • Från 1 dygn till 0 dygn före ankomst: 100% av det totala beloppet.

(Avbokning och ändring gäller ej vissa erbjudanden eller rabatter)


Avbokning och ändring av paket, aktivitet, arrangemang, biljetter, presentkort eller transport

Ej avboknings- eller ändringsbart, om inget annat anges i bokningsbekräftelsen.

(Avbokning och ändring gäller ej vissa erbjudanden eller rabatter)

OBS! Avbokning via Callcenter måste ske inom våra ordinarie öppettider. Observera att din avbeställning inte är giltig förrän du erhållit en skriftlig avbokningsbekräftelse från Book Bornholm. Om du får förhinder med kort varsel och utanför kontorstid kan ni kontakta boendet direkt för eventuell möjlighet till avbokning, och ni måste då meddela detta till Book Bornholm nästföljande vardag.

Återbetalning kan inte garanteras om avbokningen skett direkt till hotellet. Vänligen observera att vissa rabatter och erbjudanden inte kan ändras eller avbokas. Återbetalning sker ej vid s.k. ”no-show”. Se din bokningsbekräftelse du mottagit vid bokningstillfället för mer information om din bokning och dina bokningsvillkor.

 

7. AVBESTÄLLNINGSSKYDD

För bokningen kan i vissa fall tecknas ett frivilligt avbeställningsskydd. Ersättning utgår om du rimligen inte kan genomföra din resa på grund av att du, ditt ressällskap, eller någon till er nära anhörig drabbas av akut sjukdom, olycksfall eller dödsfall.
Med nära anhörig avses den försäkrades maka, make, barn, barnbarn, syskon, föräldrar, far-, mor- och svärföräldrar, person med vilken den försäkrade sammanbor under äktenskapsliknande förhållande med eller någon i ditt resesällskap i din bokning. Med akut sjukdom menas sjukdom som du vid beställning av resan inte visste, kunde eller borde ha vetat skulle uppstå. Skadehändelsen ska styrkas med ett giltigt läkarintyg.

Villkor för avbeställningsskyddet

 • Avbeställningsskydd kan ej tecknas av grupper på över 9 personer.
 • Avbeställningsskyddet kan endast tecknas i samband med bokning.
 • Avbokning måste ske innan ankomstdatum. Vid senare avbokning erhålles ingen återbetalning.
 • Avbeställningsskyddet gäller endast tillsammans med läkarintyg och skickas till oss senast 14 arbetsdagar efter avbokning. Läkarintyget skall vara ifyllt av en läkare ansluten till Försäkringskassan och intyget ska vara styrkt med läkarens namn, kontakttelefon och stämpel. Av läkarintyget måste det framgå: undersökningsdatum, undersökningsresultat, diagnos samt att du inte kan resa.
 • Kostnader för läkarintyg eller rapporter ersätts inte
 • Vid avbokning mot avbeställningsskydd återbetalas ej avbeställningsskyddet.

Vissa undantag finns för när avbeställningsskyddet inte gäller

 • Akut försämring av existerande sjukdom/kroniskt besvär.
 • Undersökning, behandling och/eller inläggning på sjukhus som var planerat innan resan beställdes.
 • Planerade operationer och relaterade sjukdomar eller sjukdomstillstånd som uppstår på grund av detta.

 

7. ÄNDRINGSKOSTNADER

Vid ändring via Callcenter av i de fall det är möjligt enligt gällande villkor i bokningen debiteras 100 SEK/ändring.

 

8. REKLAMATION

Ev. klagomål skall framföras till ansvarig för produkten exempelvis hotellansvarig/golfbanechef etc. eller dennes ombud så snart som möjligt. Får Ni inte rättelse av problemen, så kontakta Book Bornholm per telefon +46 411 558 720 eller e-post [email protected]

Reklamationsrätten är förlorad, om Ni inte meddelar leverantören på plats. Lämnar Ni bostaden, golfbanan eller arrangemanget utan att arrangören haft rimlig tid att lösa problemet mister Ni er rätt till kompensation. Ev. anspråk på kompensation skall vara Book Bornholm skriftligen tillhanda senast 30 dagar efter resans slut.
 

9. VILLKOR FÖR ÖVERENSKOMMELSE

Gruppresor och specialarrangemang omfattas inte av dessa villkor då särskilda avtalsvillkor gäller för dessa reseformer.

För alla andra bokningar gäller ovanstående allmänna villkor om det inte hänvisas till särskilda villkor på bokningen. Book Bornholm reserverar sig för tryckfel i tryckt- och elektroniskt material, bland annat broschyrer, internetsidor etc. 

 

10. INTEGRITETSPOLICY (GDPR)

För Book Bornholm, samlar By Nordiq ApS ("NT") in och behandlar personuppgifter som du lämnar till oss. Personuppgifter som kommer att behandlas inkluderar, men är inte begränsat till;

 • Namn
 • Födelsedatum
 • Kön 
 • Adress
 • E-postadress och telefonnummer.

Vi kan även komma att behandla uppgifter som registreras i samband med beställning, t ex ålder, önskemål om specialkost. Personuppgifterna lämnar du själv i samband med beställning av arrangemang, skapande av konton eller andra tjänster på webben eller per telefon.

Läs mer om hur vi samlar in, använder, behandlar och skyddar dina personuppgifter i vårt arbete, här.


Pakkerejseloven

 

Den kombination af rejseydelser, du tilbydes, er en Pakkerejse, jf. direktiv (EU) 2015/2302.
Du er derfor omfattet af alle EU-rettigheder for Pakkerejser. By Nordiq ApS er fuldt ansvarlig for den korrekte levering af den samlede Pakkerejse.

By Nordiq ApS har desuden oprettet lovpligtig beskyttelse til at refundere dine betalinger og, hvis Pakkerejsen omfatter transport, sikre din hjemtransport i tilfælde af, at den/de går konkurs eller bliver insolvent.


CENTRALE RETTIGHEDER EFTER DIREKTIV (EU) 2015/2302

 • Du vil via Book Bornholms hjemmeside, modtage alle vigtige oplysninger om Pakkerejsen inden indgåelse af aftalen om rejsen.
 • Der er altid mindst én leverandør, som er ansvarlig for den korrekte levering af alle de rejseydelser, der er inkluderet i aftalen.
 • Du får et nødopkaldsnummer eller oplysninger om et kontaktpunkt, hvor du kan komme i kontakt med os.
 • Du kan overdrage pakkerejsen til en anden person med rimeligt varsel og mod eventuelle ekstra omkostninger, ved at tage kontakt til os.
 • Pakkerejsens pris kan kun øges, hvis særlige omkostninger stiger (f.eks. brændstofpriser), og hvis det udtrykkeligt er fastsat i aftalen, og under ingen omstændigheder senere end 20 dage inden Pakkerejsens begyndelse. Hvis prisstigningen overstiger 8% af Pakkerejsens pris, kan du opsige aftalen. Hvis rejsearrangøren forbeholder sig ret til en prisstigning, har du ret til en prisnedsættelse, hvis de relevante omkostninger falder.
 • Du kan opsige aftalen uden betaling af et opsigelsesgebyr og få fuld refusion af alle betalinger, hvis nogen af Pakkerejsens væsentlige elementer, bortset fra prisen, ændres væsentligt. Hvis væsentlige elementer af Pakkerejsen efter Pakkerejsens begyndelse ikke kan leveres som aftalt, er du berettiget til passende alternative arrangementer uden yderligere udgifter.
 • Du kan opsige aftalen uden betaling af et opsigelsesgebyr inden Pakkerejsens begyndelse i tilfælde af ekstraordinære omstændigheder, f.eks. hvis der er alvorlige sikkerhedsproblemer på destinationen, som sandsynligvis kan påvirke Pakkerejsen.
 • Du kan endvidere til enhver tid inden Pakkerejsens begyndelse opsige aftalen mod betaling af et passende og begrundet opsigelsesgebyr (op til Pakkerejsens pris).
 • Hvis væsentlige elementer af Pakkerejsen efter Pakkerejsens begyndelse ikke kan leveres som aftalt, vil du blive tilbudt passende alternative arrangementer uden yderligere udgifter. Du kan opsige aftalen uden betaling af opsigelsesgebyr, hvis tjenesteydelser ikke udføres i overensstemmelse med aftalen, og dette væsentligt berører leveringen af Pakkerejsen, og vi undlader at afhjælpe problemet
 • Du har også ret til en prisnedsættelse og/eller erstatning, hvis rejseydelserne ikke leveres eller leveres mangelfuldt.
 • Vi yder støtte, hvis du under din rejse er i vanskeligheder.
 • Hvis vi går konkurs eller bliver insolvente, refunderes betalingerne. Hvis vi går konkurs eller bliver insolvente efter Pakkerejsens begyndelse, og hvis Pakkerejsen omfatter befordring, er din hjemtransport sikret. By Nordiq ApS har via kontant deponering til rejsegarantifonden oprettet beskyttelse mod konkurs og insolvens. Kontakt Rejsegarantifonden hvis du nægtes ydelser som følge af By Nordiq ApS konkurs eller insolvens.
   
By Nordiq ApS
- For hendvendelser vedr. Pakkerejselov

E-mail: [email protected]
Telefon: +45 69 91 51

 
Rejsegarantifonden
Røjelskær 11, 3. sal
2840 Holte
Telefon.: +45 4587 8333
E-mail: [email protected]
Book Bornholm
- For henvendelser om din rejse

E-mail: [email protected]    
Telefon: +45 69 91 16 51     

 


Direktiv (EU) 2015/2302, som gennemført i national ret, kan findes her: Lov om pakkerejser og sammensatte rejsearrangementer