GDPR

HVORFOR SKAL JEG LÆSE DENNE POLITIK?
Denne integritetspolitik forklarer, hvordan vi indsamler, bruger, videregiver og gemmer dine personlige oplysninger og information i vores arbejde. Den beskriver også dine rettigheder, og hvordan du kan håndhæve dem.

Det er vigtigt, at du noterer dig og forstår integritetspolitikken, så du føler dig tryg ved, hvordan vi behandler dine personlige oplysninger.

Du er altid velkommen til at kontakte os, hvis du har spørgsmål. 

 

HVORNÅR BEHANDLER BOOK BORNHOLM MINE PERSONLIGE DATA?
Når du besøger hjemmesiden, booker ture og oplevelser eller kontakter os for service, indsamler vi personlige oplysninger om dig for at kunne levere den tjeneste, vi yder.

 

HVILKE OPLYSNINGER KAN BOOK BORNHOLM INDSAMLE?
By Nordiq ApS (som ejer og driver for Book Bornholm) behandler personlige data på vegne af Book Bornholm, som du giver os. Personlige data, der vil blive behandlet, inkluderer, men er ikke begrænset til:

 • Navn
 • Fødselsdato
 • Køn
 • Nationalitet
 • Adresse, e-mail-adresse og telefonnummer
 • Betalingsoplysninger

Vi kan også behandle oplysninger, der er registreret i forbindelse med bestilling, såsom:

 • Alder
 • Ønsker om speciel diæt

Du sender selv de personlige oplysninger i forbindelse med bestillingsordninger, oprettelse af konti eller andre tjenester på nettet eller telefonisk. Bemærk, at det er valgfrit at indsende dine personlige oplysninger. I mange tilfælde kan vi dog ikke give dig den service og/eller det produkt, du bestilte, medmindre du giver dine personlige oplysninger.

Ligeledes indsamles en række oplysninger om din computer (eller anden enhed) og adfærd, når du blot besøger Book Bornholms hjemmeside. Når du besøger hjemmesiden, accepterer du vores Cookie pop-up, og giver derved samtykke til denne politik og indsamling af data. 

HVORDAN BRUGER BOOK BORNHOLM INFORMATION, OG HVAD ER FORMÅLET MED BEHANDLING AF PERSONOPLYSNINGER? 
Dine personlige oplysninger behandles, så vi kan opfylde vores forpligtelser over for dig.

Opfyldelsen kan for eksempel bestå af levering af arrangementet eller de tjenester, du har bestilt. Det kan også være tilfældet, at vi er i stand til at levere de tjenester og/eller produkter, der tilbydes eller anmodes om af dig, når du har en personlig konto.


Dine personlige data behandles for at muliggøre generel kundeservice.
Dine personlige data behandles for at give dig information pr. brev, e-mail, SMS og telefon.


Behandling af dine personlige data kan også finde sted for, at vi kan være i stand til at opfylde forpligtelser i henhold til regnskabsloven og andre lover og regler, f.eks. gældende sikkerhed og andet.
Behandlingen kan også indeholde oplysninger om kontakter mellem dig og Book Bornholm, såsom bemærkninger til spørgsmål og klager.


Ud over ovenstående kan dine personlige data bruges til vores markeds- og kundeanalyser, risikostyring og statistik for at give dig et bedre rejsetilbud og bedre service.


Hvis du ikke har gjort indsigelse mod direkte markedsføring skriftligt, kan vi muligvis også bruge dine personlige oplysninger til at levere forskellige tilbud på tjenester og/eller produkter fra os. Du kan til enhver tid afmelde dig fra at modtage sådanne tilbud på en hvilken som helst markedsføringsmeddelelse.

 

HVILKE JURIDISKE GRUNDE HAR BOOK BORNHOLM TIL AT INDSAMLE PERSONLIGE DATA OG OPLYSNINGER? 
Juridisk forpligtelse: Denne samling af dine personlige data er påkrævet af loven. Hvis oplysningerne ikke leveres, kan vores juridiske forpligtelse ikke opfyldes, og vi er derfor tvunget til at nægte dig købet.

Berettiget interesse: Behandlingen er nødvendig for at imødekomme vores og din berettigede interesse i håndtering af kundeserviceanliggender. Behandlingen er nødvendig for at imødekomme vores og vores kunders legitime interesse i at evaluere, udvikle og forbedre vores tjenester, produkter og systemer.

Udførelse af serviceaftalen/bookingen/købet: Denne samling af dine personlige oplysninger kræves for, at vi kan opfylde vores forpligtelser i henhold til serviceaftalen/bookingen/købet. Hvis oplysningerne ikke leveres, kan vores forpligtelser ikke opfyldes, og vi er derfor tvunget til at nægte dig tjenesten.

Udførelse af eventuel juridisk forpligtelse eller legitim interesse: Hvis der ikke findes nogen juridisk forpligtelse, er behandlingen nødvendig for at imødekomme vores legitime interesse i at forhindre misbrug af en tjeneste eller i at forhindre, forebygge og undersøge forbrydelser mod virksomheden.

 

HVOR LÆNGE GEMMER BOOK BORNHOLM PERSONLIGE OPLYSNINGER OG INFORMATION?
Vi lagrer kun personoplysninger, så længe det er nødvendigt for at opfylde det formål, som dataene blev indsamlet til, som ovenfor. Ved at bestille din ordning, vil dine personlige data blive gemt af Book Bornholm i så mange år, som loven kræver. I tilfælde af klager kan nogle oplysninger gemmes det antal år, der kræves for at opfylde kravene i henhold til den danske lovgivning og By Nordiq’s ansvarsforsikringer.

Når du bruger aflysningsbeskyttelse, håndterer vi dine oplysninger ved at sende dokumenter pr. mail. Når sagen er afsluttet, gemmes dataene i det antal år, der kræves, for at overholde kravene i Datatilsynets retningslinjer og By Nordiq’s ansvarsforsikringer. Kun autoriserede personer har adgang til disse oplysninger, efter at en sådan sag er blevet behandlet og afsluttet.

 

HVEM VIDEREGIVER BOOK BORNHOLM PERSONLIGE DATA TIL, OG HVEM BEHANDLER DE PERSONLIGE DATA? 
Dine personlige data behandles af Book Bornholm (By Nordiqs) personale. Dine personlige oplysninger kan videregives til databehandlere. En databehandler er en virksomhed, der behandler personoplysninger på vores vegne. Vi har databehandlere, der hjælper os, som f.eks:

 • Hoteller og lokale partnere.
 • Busselskaber og guider.
 • Leverandører af administrative tjenester, systemtjenester og andre systemer.
 • Udbydere af betalingstjenester såsom banker og virksomheder til indløsningsaftaler.
 • Udbydere af marketingtjenester.
 • Revisor og bogholderi.

 

DATAANSVARLIG
By Nordiq ApS
CVR-nummer 28861095
+ 45 6991 1651
Tornegade 4, 1. sal, 3700 Rønne
[email protected]

er ansvarlig for personoplysninger og/eller personoplysnings- databehandler til behandling af personoplysninger og er ansvarlig for sådan behandling, der finder sted i overensstemmelse med gældende lovgivning.

 

HVORDAN BESKYTTER BOOK BORNHOLM MINE PERSONLIGE OPLYSNINGER?
Vi bruger IT-systemer til at beskytte privatlivets fred og adgang til personlige data. Vi har truffet sikkerhedsforanstaltninger for at beskytte dine personlige oplysninger mod ulovlig eller uautoriseret behandling. Kun de mennesker, der faktisk har brug for at behandle dine personlige oplysninger, for at vi kan opfylde vores erklærede formål, har adgang til dem.

 

MINE RETTIGHEDER
Book Bornholm er ansvarlig for at sikre, at dine personlige data behandles i overensstemmelse med gældende lovgivning. Du har ret til gratis at anmode om:

 • Information fra os om brugen af ​​de personlige data, der vedrører dig.
 • Korrektion af data. Hvis de personlige oplysninger, vi har om dig, er forkerte, kan du anmode om at få dem rettet.
 • Begrænsning, sletning eller anonymisering.
 • Dataportabilitet. Retten til at overføre personlige data til en anden datacontroller i dataformat.

Anmodningen om ovennævnte behandling skal fremsættes skriftligt og underskrives af dig. Vi vil på din anmodning eller på eget initiativ rette eller slette alle oplysninger, der er ukorrekte eller begrænse behandlingen af ​​sådanne oplysninger. Du har også ret til at anmode om, at dine oplysninger ikke behandles til direkte markedsføring.

Bemærk, at vi har ret til at afvise en anmodning om eks. sletning, begrænsning eller andet, hvis der er juridiske forpligtelser, vi må overholde, f.eks. regnskabsloven og andet.

Hvis du er utilfreds med vores behandling, kan du indsende en klage til en tilsynsmyndighed, som i Danmark er Datatilsynet. Du kan også kontakte regulatoren i det land, hvor du bor eller arbejder.