Vi hjælper dig med økonomien

Book Bornholm er dit lokale udlejningsbureau på Bornholm og ved at bruge et bureau som os, får du en række økonomiske fordele.

Vi sørger for at indberette dine lejeindtægter til SKAT, og du får adgang til det fulde bundfradrag. Det betyder, at de første 46.100 kr. af dine lejeindtægter i 2024 er skattefrie.  

Book Bornholm logo

 

Beskatning og bundfradrag

Når du lejer dit sommerhus eller din feriebolig ud gennem Book Bornholm, skal du ikke bøvle med at indberette din lejeindtægt til SKAT. Den klarer vi for dig.

Når et bureau som Book Bornholm indberetter din lejeindtægt til Skattestyrelsen for dig, får du et mere gunstigt bundfradrag, end hvis du selv stod for udlejningsprocessen og dermed også indberetningen til SKAT.

Læs mere om bundfradrag nedenfor.

Udlejning af sommerhus og feriebolig

Udlejning af sommerhus følger de samme vilkår som udlejning af helårsbolig, der bebos af ejeren/lejeren. Dog udgør bundfradraget for udlejning af sommerhus 46.100 DKK i 2024. 

Sker udlejningen ikke gennem et bureau som Book Bornholm, der indberetter lejeindtægten til Skattestyrelsen for udlejer, udgør bundfradraget alene 12.700 DKK. 

Alle indtægter over bundfradraget skal du betale skat af. Du skal selv vælge mellem to beskatningsmetoder: Kapitalindkomst eller regnskabsmetoden. 

Kapitalindkomst
Med denne metode er de første 46.100 DKK skattefrie. Overstiger din årlige lejeindtægt bundfradraget (46.100 DKK), beskattes 60% af det overstigende beløb som kapitalindkomst, svarende til ca. 35% for de fleste. 

Regnskabsmetoden
Som alternativ metode til ovenstående, kan du vælge at anvende den såkaldte regnskabsmetode. Ved regnskabsmetoden beskattes alle lejeindtægter, men der gives fradrag for omkostningerne forbundet med udlejningen. Vælger du regnskabsmetoden, skal du som udlejer udarbejde et årligt regnskab med alle indtægter og udgifter forbundet med udlejningen af din bolig. 

Du vælger selv hvilken beskatningsmetode, du ønsker at bruge. Har du først valgt regnskabsmetoden, kan du dog ikke skifte til den førstnævnte metode på et senere tidspunkt.

 

Book Bornholm logo

Generelt

Bundfradraget indeksreguleres årligt. Du kan læse mere om bundfradraget hos SKAT.

Udlejning af sommerhus er reguleret af mange skattemæssige bestemmelser. Er du som udlejer i tvivl om beskatningen, anbefaler vi, at du søger råd hos en revisor.