Bornholms Golfklub
Bornholms Golfklub
Bornholms Golfklub
Bornholms Golfklub

Bornholms Golfklub

Strax söder om Rönne ligger Bornholms Golf Klubb med sin parkbetonade bana, som så skickligt är inpassad i de naturliga omgivningarna. Den ligger väl skyddad och spelet påverkas därför inte i någon högre grad av vinden.
Aktivitet

Beskrivning

De 18 hålen är anlagda som en parkbana i ett naturskönt, delvist fridlyst område med många fruktträd, vilda orkidéer, ginst och ett rikt djur- och fågelliv.
Det är en riktigt fin golfbana med några härliga golfhål som gör att även en genomsnittlig golfare kan nå green "in regulation".

Faciliteter: Golfshop, café, pro tränare, omklädningsrum.

Contact information