Vi hjælper dig med økonomien

Book Bornholm er din lokale udlejer på Bornholm og ved at bruge et udlejningsbureau som os, får du en række økonomiske fordele. Vi sørger for at indberette dine lejeindtægter til SKAT, og du får adgang til det fulde bundfradrag. 

Book Bornholm logo

 

Beskatning og bundfradrag

Når du lejer din bolig ud gennem Book Bornholm, skal du ikke bøvle med at indberette din lejeindtægt til SKAT. Den klarer vi for dig.

Når et bureau som Book Bornholm indberetter din lejeindtægt til Skattestyrelsen for dig, får du et mere gunstigt bundfradrag, end hvis du selv stod for udlejningsprocessen og dermed også indberetningen til SKAT.

Bundfradraget varierer alt efter, hvilken type bolig du udlejer. Se oversigten nedenfor og bliv klogere på dit bundfradrag.

Udlejning af helårsbolig, som bebos af ejeren/lejeren

Udlejning af bolig er skattepligtig for udlejeren, hvis indtægten overstiger et årligt fast bundfradrag.

Book Bornholm indberetter din lejeindtægt til Skattestyrelsen for dig, og derfor udgør bundfradraget for 2022 30.300 DKK, når der er tale om udlejning af en helårsbolig, som bebos af ejeren/lejeren. 

Som udlejer skal du beslutte, hvilken af to beskatningsmetoder du vil bruge til at betale skat af dine lejeindtægter:

Kapitalindkomst
Med denne metode er de første 30.300 DKK skattefrie. Overstiger din årlige lejeindtægt bundfradraget (30.300 DKK), beskattes 60% af det overstigende beløb som kapitalindkomst, svarende til ca. 35% for de fleste. 

Regnskabsmetoden
Som alternativ metode til ovenstående, kan du vælge at anvende den såkaldte regnskabsmetode. Ved regnskabsmetoden beskattes alle lejeindtægter, men der gives fradrag for omkostningerne forbundet med udlejningen. Vælger du regnskabsmetoden, skal du som udlejer udarbejde et årligt regnskab med alle indtægter og udgifter forbundet med udlejningen af din bolig. 

Du vælger selv hvilken beskatningsmetode, du ønsker at bruge. Har du først valgt regnskabsmetoden, kan du dog ikke skifte til den førstnævnte metode på et senere tidspunkt.

 

Udlejning af værelse

Ved korttidsudlejning af en del af en helårsbolig indtræder momspligt ved en årlig lejeindtægt på over 50.000 DKK. 

Momspligten omfatter den samlede lejeindtægt og ikke kun den del, der overstiger de 50.000 DKK.

 

Udlejning af sommerhus

Udlejning af sommerhus følger de samme vilkår som udlejning af helårsbolig, der bebos af ejeren/lejeren. Dog udgør bundfradraget for udlejning af sommerhus 43.200 DKK i 2022. 

Sker udlejningen ikke gennem et bureau som Book Bornholm, der indberetter lejeindtægten til Skattestyrelsen for udlejer, udgør bundfradraget alene 11.900 DKK. 

Ligesom ved udlejning af helårsbolig, der bebos af ejeren/lejeren, kan du vælge mellem de to beskatningsmetoder: Kapitalindkomst eller regnskabsmetoden (se afsnit "Udlejning af helårsbolig, der bebos af ejeren/lejeren" ovenfor).

 

Book Bornholm logo

Generelt

Ovennævnte bundgrænser indeksreguleres årligt og er endnu ikke offentliggjort for indkomståret 2023. 

Bundfradrag gælder pr. helårsbolig. Såfremt ejendommen har flere ejere, fordeles bundfradraget mellem disse efter særlige vilkår. 

Udlejning af helårsboliger og af sommerhus er reguleret af mange skattemæssige bestemmelser. Er du som udlejer i tvivl om beskatningen, anbefaler vi, at du søger råd hos en revisor.